Урядом затверджений план заходів щодо реалізації Концепції створення та розвитку системи раннього втручання на період до 2026 року

Реалізація Концепції створення та розвитку системи раннього втручання сприятиме розвитку дітей з порушеннями розвитку або у яких існує ризик виникнення таких порушень, збереженню їх здоров’я та життя.

Рішенням Уряду рекомендовано органам місцевого самоврядування забезпечити виконання плану заходів у межах своїх повноважень.

Упровадження системи раннього втручання на національному та місцевому рівнях передбачає створення, впровадження та розвиток послуги раннього втручання, яка поєднує медичну, психологічну, соціальну та освітню складові, спрямовується на раннє виявлення та профілактику порушень у дітей, покращення їхнього розвитку, підвищення якості їхнього життя, супровід і підтримку сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких є ризик виникнення таких порушень.

Відповідно до Конституції України сім’я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою. Курс розвитку України як соціально орієнтованої держави вимагає упровадження успішних методик зі світової практики, що спрямовуються на підтримку сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких є ризик виникнення таких порушень, створення умов для розвитку дитини як у звичному, так і новому для неї середовищі.

Розвиток системи раннього втручання є однією із успішних світових методик у зазначеному напрямі.

Джерело