ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15