СІМ’Я. РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14