Фонди «Відкрите суспільство» Програма «Раннє дитинство» презентує видання «Здійснення впливу для посилення спільних дій із розбудови раннього втручання в Україні. Роздуми з приводу основних поворотних пунктів у втіленні перетворень і набутого досвіду». У цьому документі відображено історію діяльності різних суб’єктів галузі раннього втручання (РВ) в Україні, які намагалися та намагаються впливати на створення національної системи РВ.

Автори книги декларують, що «служби і системи РВ покликані надавати підтримку родинам дітей, які мають затримку розвитку, інвалідність, соціально-емоційні труднощі чи ризик їх виникнення, у найважливіші перші роки їхнього життя, зазвичай від народження до 36 чи 60 місяців. Як система і комплекс інтенсивних послуг, спрямованих на покращення розвитку дитини і запобігання виникненню затримки розвитку чи інвалідності, раннє втручання є одним із ключових механізмів реагування і профілактики у період раннього дитинства».

Видання дозволить читачам не лише дізнатися про шлях довжиною в останніх 20 років, який  Програма «Раннє дитинство» мережі Фондів «Відкрите суспільство» (OSF) (ПРД OSF) пройшла в Україні, працюючи над посиленням галузі раннього втручання, діючи на засадах правозахисного підходу та відданості ідеї соціальної справедливості, але й набути практичного досвіду громадської адвокації, вивчаючи досвід співпраці ПРД OSF та їх партнерів по впровадженню в Україні ініціативи «Раннє втручання», як частину глобальних стратегічних заходів, орієнтованих на дітей із інвалідністю і затримкою розвитку або з ризиком їх виникнення, як складову всеосяжної стратегії створення сприятливих умов для розвитку дитини Enabling Childhoods.

Написання цієї історії навчального шляху стало можливим завдяки зусиллям та підтримці персоналу і представників місцевих, національних і міжнародних неурядових партнерів, а також партнерських організацій громадянського суспільства, в тому числі батьківських громадських організацій, Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання», представників Уряду України і незалежних міжнародних експертів-консультантів із раннього втручання (РВ), залучених до Програми «Раннє дитинство» мережі Фондів «Відкрите суспільство» та Ініціативи в галузі РВ Міжнародного фонду «Відродження» в Україні.

Запрошуємо Вас у мандрівку в часі для вивчення уроків попередників, які дозволять досягти успіху і Вам!

Завантажити документ