Цей Закон визначає організаційні і правові засади соціальної
роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2558-14