Цей Закон визначає основні організаційні та правові засади
надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних
життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/966-15