Конкурс розроблений і проводиться в рамках Проектів «Батьківська адвокація раннього втручання (РВ) в Україні – стратегічне планування та регіональні міні-проекти» та «Збільшення здібностей громадських організацій (ГО), керованих батьками, підтримувати забезпечення реформ, спрямованих на права і потреби дітей з інвалідністю раннього віку в Україні», які впроваджуються HealthProm (HP), ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» (НАІУ) і БФ «Інститут раннього втручання» (БФ ІРВ) за фінансової підтримки Міжнародного фонду Відродження та ЄС. Проекти спрямовані на підтримку батьківських ГО в їх зусиллях з адвокації РВ на місцях.

Основна мета ініціативи полягає в підтримці батьківських ГО для того, щоб вони грали ключову роль в реформах, які дозволять дітям з інвалідністю та / або особливостями розвитку мати хороший старт у житті. Основна мета досягається за допомогою вирішення трьох конкретних завдань:

– підтримка батьківських ГО в створенні та розвитку платформ для конструктивного політичного діалогу з питань раннього втручання, а також розробці стратегії адвокаційної діяльності по просуванню РВ;

– зміцнення репрезентативності та статусу батьківських громадських організацій та їх компетенцій в наданні вагомих аргументів представникам урядових структур;

– створення можливостей для батьківських ГО та представників ЗМІ стимулювати інтерес громадськості до потреб і прав дітей з інвалідністю, висвітлювати дії державних органів влади по впровадженню послуги РВ.

Для досягнення перерахованого в рамках Проектів передбачено надання міні-грантів для підтримки ініціатив по підвищенню спроможностей батьківських ГО, бути ефективними партнерами в розробці та впровадженні РВ в Україні.

Мета конкурсу: підтримати батьківські ГО в реалізації стратегічних ініціатив з адвокації РВ і підвищення рівня обізнаності громадськості з даної теми, а також збільшення спроможностей батьківських ГО та їх партнерів з розробки та реалізації стратегічних планів.

Завдання конкурсу:

  • сприяти розробці та впровадженню місцевих стратегічних планів батьківських ГО по просуванню РВ;
  • поширювати та покращувати розуміння послуги РВ як гарного старту для дітей з інвалідністю та / або особливостями розвитку раннього віку шляхом побудови діалогу / комунікацій в суспільстві, базуючись на існуючих українських і міжнародних дослідженнях з РВ;
  • сприяти побудові партнерств між батьками і фахівцями для ефективного та результативного просування РВ в Україні, в тому числі шляхом розробки та здійснення спільних стратегічних кроків;
  • сприяти створенню можливостей побудови діалогу з іншими зацікавленими особами (представники органів влади, бізнесу, ЗМІ тощо) для ефективного і результативного просування РВ в Україні;
  • забезпечити обмін досвідом та отримання знань про послугу РВ шляхом організації та проведення, як віддалених навчань, так і навчальних поїздок в організації, що надають послуги РВ, для лідерів батьківського співтовариства, зацікавлених чиновників і фахівців;
  • озвучування і поширення голосів батьків з хорошим розумінням РВ, для переконання професіоналів, політиків і батьків, які ще не знайомі з раннім втручанням, в його цінності, важливості і необхідності;
  • висвітлення життєвих історій сімей, що виховують дітей з порушеннями розвитку, а також розкриття важливості такої послуги як РВ.

Проект може бути спрямований на виконання одного або декількох завдань.

У конкурсі можуть брати участь недержавні некомерційні організації, які відповідають наступним критеріям:

– наявність статусу юридичної особи;

– наявність статусу неприбутковості;

– організація представляє інтереси батьків, які виховують дітей з порушеннями розвитку / інвалідністю (сімей);

– організація проявила інтерес до просування послуги раннього втручання в Україні, в тому числі шляхом участі в батьківському русі з просування РВ (проявили себе активними учасниками становлення Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні»).

Проектні пропозиції приймаються до 19 січня 2019 р. за електронною поштою: rvu.parents@gmail.com

Завантажити Положення про конкурс та форму заявки.