Ми пропонуємо:

 • зробити Всеукраїнський форум «Батьки за раннє втручання» неполітичним і нерелігійним членським об’єднанням без створення юридичної особи, прихильним ідеям відкритості, прозорості, що діє відповідно до принципів демократичності та всебічного представництва.
 • надати можливість членства для громадських організацій, які створені батьками дітей з інвалідністю та особливостями розвитку, а також можливість індивідуального членства для окремих батьків.
 • сприяти збільшенню кількості учасників Батьківського форуму з числа громадських організацій і (або) активних батьків, що підтримують практику і філософію раннього втручання

Члени зобов’язуються:

 • докладати зусиль для реалізації бачення Форуму:

  «Україна, в якій всі батьки дітей з інвалідністю та особливостями розвитку можуть скористатися послугами раннього втручання за місцем проживання сім’ї, покликаними допомагати їм досягати оптимальних результатів у розвитку їхніх дітей в перші роки життя»;

 • зробити раннє втручання важливим пріоритетним напрямком в адвокаційної діяльності своєї організації;
 • доносити філософію, політику і сприяти впровадженню практики раннього втручання на регіональному та національному рівнях;
 • дотримуватися етичного кодексу, прийнятого Всеукраїнським форумом «Батьки за раннє втручання в Україні».

Етичний кодекс (проект):

«Будучи членом Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання в Україні» я/ми – члени батьківської організації ……………………… приймаю(ємо) на себе наступні зобов’язання:

 1. Діяти конструктивно і в дусі єдності з іншими батьківськими організаціями та нашими союзниками для створення ефективної системи раннього втручання в Україні;
 2. Виявляти шанобливе ставлення у взаєминах з усіма членами Форуму, іншими батьківськими організаціями і зацікавленими сторонами;
 3. Проводити консультації та представляти думки батьків дітей з інвалідністю та особливостями розвитку, а також діяти в інтересах кожної дитини відповідно до Конвенції ООН про права дитини та Конвенції ООН про права людей з інвалідністю;
 4. Прагнути до відкритого і шанобливого обміну думками між членами Форуму на національному та регіональному рівнях, і з іншими батьківськими організаціями, щоб на основі цих обговорень виробляти спільні позиції для їх подальшого викладу зацікавленим сторонам;
 5. Представляти спільні позиції, вироблені на основі консенсусу, при цьому озвучуючи позиції меншості;
 6. Обговорювати розбіжності в думках і докладати зусиль для врегулювання конфлікту між батьківськими організаціями та членами Форуму належним чином, не розголошуючи таких відмінностей або конфлікту;
 7. Створювати і забезпечувати атмосферу довіри у всіх переговорах із зацікавленими сторонами, дотримуватися всіх досягнутих угод і всіх вимог щодо обачності і конфіденційності».

Додаткові принципи для представників Форуму:

Я/ми погоджуємося розвивати і забезпечувати конструктивний, поважний і своєчасний діалог, а також у своїй діяльності подавати приклад такого діалогу для всіх батьків і зацікавлених сторін, які беруть участь в русі за раннє втручання.

Під «конструктивним, поважним і своєчасним» діалогом розуміється:

 • з’ясування, слухання і розуміння інших точок зору, а також прийняття до уваги експертного досвіду інших;
 • використання обґрунтованої аргументації, а не вмотивованої емоціями;
 • усвідомлення важливості досягнення консенсусу та досягнення компромісу.

Завантажити Спільну заяву про створення Всеукраїнського форуму «Батьки за раннє втручання» можна тут.  Якщо Ви бажаєте приєднатись до Форуму – підписані заяви просимо надсилати на адресу rvu.parents@gmail.com