Список законiв

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

Цей Закон визначає основи соціальної захищеності інвалідів в Україні і гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя суспільства, створення необхідних умов, які дають можливість інвалідам ефективно реалізувати права та свободи людини і громадянина та вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними можливостями, здібностями і інтересами. […]

«Про соціальні послуги»

Цей Закон визначає основні організаційні та правові засадинадання соціальних послуг особам, які перебувають у складнихжиттєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/966-15

ПОСТАНОВА від 6 березня 2019 р. № 175 “Деякі питання діяльності Національної ради з питань раннього втручання”.

Цією постановою Уряду утворено Національну раду з питань раннього втручання  у складі уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю, представників всеукраїнських громадських об’єднань, діяльність яких спрямовується на соціальний захист осіб з інвалідністю, представника Фундації SOFT Tulip, члена правління Європейської асоціації раннього втручання «Eurlyaid», та інших (склад  затверджено додатком).Повний текст Постанови за посиланням. http://rvua.com.ua/media/568/968f478629e7b7cf180c61bad99aa411.pdf

Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків

Міжнародна класифікація функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків (МКФ-ДП) включає в себе подальшу детальну інформацію про застосування МКФ при документуванні характеристик дітей та підлітків  віком до 18 років. МКФ-ДП пропонує концептуальні рамки та  єдину   стандартизовану термінологічну  мову для позначення проблем, які проявляються  в  ранньому дитинстві, дитячому і підлітковому віці, включаючи функції та структури організму, обмеження активності […]

Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я

Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ)має на меті визначити уніфіковану і стандартизовану мову та схеми опису станів здоров’я та станів, пов’язаних із здоров’ям. Воно впроваджує визначення компонентів здоров’я та деяких пов’язаних із здоров’ям компонентів добробуту (таких, як освіта та праця). МКФ відійшла від класифікації “наслідків захворювання” та стала класифікацією “компонентів здоров’я”. “Компоненти здоров’я” визначають складові […]

План заходів із впровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків

Про затвердження плану заходів із впровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків. План заходів додається. https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-iz-vprovadzhennya-v-ukrayini-mizhnarodnoyi-klasifikaciyi-funkcionuvannya-obmezhen-zhittyediyalnosti-ta-zdorovya-ta-mizhnarodnoyi-klasifikaciyi-funkcionuvannya-obmezhen-zhittyediyalnosti-ta-zdorovya-ditej-i-pidlitkiv

Національна стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки

Уряд затвердив Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та План заходів з реалізації її I етапу, 28 пунктом якого передбачається “Сприяння створенню системи надання послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя”. З відповідними документами можна ознайомитися за посиланням https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250190226

Законодавство щодо впровадження системи раннього втручання в Україні

Основними міжнародними документами, спрямованими на захист та реалізацію прав дітей, є ратифіковані Україною Конвенція ООН про права дитини та Конвенція ООН по права осіб з інвалідністю. В українському законодавстві основними правовими документами є – Конституція України, Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України. Основу, що регулює суспільні відносини, спрямовані на забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, […]

Конвенція про права дитини

Преамбула Держави-учасниці цієї Конвенції, вважаючи, що згідно з принципами, проголошеними в Статуті Організації Об’єднаних Націй, визнання властивої гідності, рівних і невід’ємних прав усіх членів суспільства є основою забезпечення свободи, справедливості і миру на землі, беручи до уваги, що народи Об’єднаних Націй підтвердили в Статуті свою віру в основні права людини, в гідність і цінність людської особи та сповнені […]

Iнiцiатори:
Нашi партнери: