photo

Психотерапевт працює з дитиною

Функціональний підхід

При плануванні роботи в Ранньому втручанні необхідно відразу оцінити участь1 дитини в життєвій ситуації2. Можливості участі в життєвій ситуації можуть бути обмежені через вплив різних чинників. Наприклад, особливості дитини (його рухові, ментальні або сенсорні порушення), особливості середовища, де росте та розвивається дитина (відсутність адаптаційного обладнання або низька інформованість батьків про особливості та догляд дитини) та якість життя сім’ї.Якість життя3 дитини безпосередньо залежить від його можливостей брати участь в повсякденному житті і його здатності впливати на життєву ситуацію. При плануванні роботи в Ранньому втручанні фахівці спільно з сім'єю відразу визначають ті зони, де участь дитини обмежена, і визначають, чому необхідно навчити дитину, і доглядають дорослих, щоб підвищити участь дитини. Функціональний підхід базується на МКФ-ДП4, динамічній системній теорії, нейропластічності5, біопсихосоціальній моделі інвалідності6.
photo

Батьки годують маленьку дитину

Сімейно-центрованість

Сім'я забезпечує щоденне середовище, в якому дитина з особливими потребами росте та розвивається, тому саме сім'я є первинним одержувачем послуг Раннього втручання. Завдання РВ – підвищити можливості батьків розвивати та виховувати свою дитину, впровадити допоміжні стратегії у режим життя сім'ї, допомагати родині та кожному з батьків знаходити й створювати власні ресурси, щоб справлятися з потребами дитини. Батьки спільно з фахівцями визначають пріоритети в розвитку дитини та узгоджують дії для реалізації програми Раннього втручання. Принцип сімейно-центрованості базується на теорії прихильності Джона Боулбі7 та понятті про фасилітуюче оточення Д.В. Винникотта8 , і реалізується за допомогою таких методів як коучинг9 і консультування.
photo

Дівчинка допомагає матері купати малюка

Нормалізація життя родини

Проблеми здоров'я та розвитку дитини впливають на всю сім'ю. Важливо, щоб життя такої сім’ї було максимально наближене до життя інших сімей, які проживають поруч з ними. Це передбачає можливість жити у нормальному темпі життя (будні/вихідні/свята), розвивати можливості та навички дитини у звичному середовищі, навчати та виховувати своїх дітей разом з іншими дітьми.
photo

Команда фахівців обговорює питання

Міждисциплінарність10 та командність11

В системі раннього втручання робота міждисциплінарної команди спрямована на спільну розробку індивідуальних програм розвитку, орієнтованих на потреби та можливості кожної конкретної дитини та сім'ї. Добре організований міждисциплінарний командний підхід дозволяє об'єднати знання та уміння фахівців із різних дисциплін, а також уникнути неузгодженої роботи всередині команд. Батьки є активними учасниками команди Раннього втручання.
photo

Доступність центрів Раннього Втручання

Доступність

Важливо, щоб Раннє втручання мало територіальну та економічну доступність. Центри РВ мають бути розташовані територіально близько до сімей, які виховують дітей з особливими потребами. Враховуючи особливості порушення кожної дитини, фахівці РВ зможуть надавати свої послуги також під час домашніх візитів. Економічна доступність обумовлена тим, що фінансування РВ здійснюватиметься через державні програми або через отримання грантів від донорських організацій.
Iнiцiатори:
Нашi партнери: