Послуга Раннього втручання науково обгрунтована (системна теорія1 , нейропластичність2 , прив’язаність3 ) та базується на холістичному сприйнятті людини4 та біопсихосоціальній моделі інвалідності

  • заснована на пріоритетах сім`ї і потребах дитини,надається в природному середовищі дитини; розвиває можливості дитини, щоб зростати і розвиватись, вчитись,  а також допомагає сім`ї  зміцнити родину, підвищити обізнаність,  «полегшити стрес», гармонізує суспільство;
  • є професійною послугою для дітей від народження до 4 років, із затримкою розвитку, інвалідністю, атиповою формою поведінки, соціальними і емоційними труднощами та ін.;
  • має велике значення для розвитку інклюзивного суспільства, тому що дає можливість дітям із затримкою розвитку, інвалідністю стати повноправними  та активним громадянами суспільства;
  • є економічно вигідною для країни. Оцінити всю ефективність впровадження системи РВ в Україні можна буде тільки в перспективі багатьох років;
  • забезпечує дотримання прав дитини. Кожна дитина має право зростати в сім`ї;
  • забезпечує впровадження соціально-правової моделі інвалідності в Україні в сфері охорони здоров`я.
Характеристики
Традиційна система
Раннє втручання
Цільова група
Діти з порушеннями здоров’я та ознаками порушень розвитку
Діти з порушеннями здоров’я та ознаками порушень розвитку, а також ризиком їх виникнення
Раннє виявлення
Відповідальність лежить на спеціалістах
Спільна відповідальність фахівців, батьків та громади
Класифікація
Описує дитину за порушенням та констатує обмеження
Описує дитину за порушенням та констатує обмеження Описує можливості дитини з порушеннями та її участь у житті суспільства
Фокус
Дитина в контексті «дефекта»
Дитина в контексті «сім’ї»
Мета
«Нормалізація» дитини та усунення дефекта
Нормалізація життя сім’ї та дитини
Взаємодія «фахівці – батьки»
Ієрархічні відносини за типом «спеціаліст –пацієнт». Експерти – професіонали
Партнерські відносини між батьками та спеціалістами. Експертами виступають батьки та фахівці
Взаємодія «фахівці – фахівці»
Роз’єднані, взаємодія «через папери»
Скоординована взаємодія фахівців різних спеціальностей, тому що мають спільну мету
Тривалість та періодичність послуг
Короткотривалі курси
Регулярний постійний супровід
Надання послуг
Залежить від установи, стандартний пакет
Залежить від потреб дитини та сім’ї, гнучкий підхід, використовується модель «сервіс координатора» або «кейс менеджера»
Вихід з програми
Відсутність супроводу при переході або ж виході з програми
Планування виходу, супровід при переході в наступну програму
Фінансування
Фінансується установа
Фінансується послуга, принцип «гроші за дитиною»