a a a

МЕМОРАНДУМ

Платформа Раннього Втручання

Платформа – це спільна ініціатива міжнародних, національних громадських організацій та центральних органів виконавчої влади, яка ставить перед собою завдання розвивати діалог між громадянським суспільством та органами влади, виробляти єдині підходи до створення та розбудови в Україні системи раннього втручання, здійснювати консультування, обмін інформацією, навчан ня, проведення інформаційних кампаній з питань створення системи міждисциплінарної сімейно-центрованої комплексної допомоги родині з дитиною раннього дітей раннього віку з порушеннями розвитку або ризиком виникнення таких порушень та сприяти її імплементації в національну систему охорони дитинства.
Платформа має на меті активне інформування громадян України, представників громадянського суспільства, політиків, державних службовців та підприємців про Раннє втручання (РВ), що передбачає роботу, спрямовану на розвиток дитини та нормалізацію життя родини, має виражену профілактичну спрямованість щодо попередження дитячої смертності, сирітства, прогресування порушень у дітей, їх інвалідизації та інституалізації, допомагає дитині та батькам адаптуватися до життя в суспільстві.
Платформа має стати ефективним інструментом публічного діалогу з метою обговорення подальших кроків, формування єдиного підходу у застосуванні Раннього втручання в Україні з урахуванням імплементації кращого міжнародного досвіду, шляхом проведення різноманітних публічних, інформаційних, просвітницьких, культурних заходів і подій.

Діяльність Платформи спрямована на:
  • інтенсивну співпрацю громадянського суспільства, міжнародних інституцій з державними органами в сфері запровадження та поширення Раннього втручання;
  • використання кращого міжнародного досвіду в імплементації Раннього втручання;
  • послідовну реалізацію політики деінституалізації, розвитку мережі превентивних і підтримуючих послуг на рівні громади в кращих інтересах дитини.

Головні завдання Платформи:
  • лобіювання та просування ідеї створення та функціонування системи Раннього втручання в Україні;
  • вивчення кращого міжнародного досвіду функціонування системи раннього втручання; аналізу міжнародних та європейських документів з цих питань;
  • визначення єдиних підходів створення та розбудови в Україні системи раннього втручання з урахуванням кращого міжнародного та європейського досвіду;
  • створення інформаційного ресурсу для обговорення питань, пов’язаних із запровадженням та подальшим поширенням в Україні Раннього втручання.

Учасники Платформи:
Сторони меморандуму, міжнародні та вітчизняні експерти, представники громадянського суспільства, діти і молодь, батьки і законні представники дітей, представники місцевої влади і бізнесу, засоби масової інформації. Платформа є відкритим простором для всіх зацікавлених бажаючих долучитися осіб. Долучитися до діяльності Платформи можна шляхом реєстрації на сайті Платформи.

Формами взаємодії
, співробітництва, спілкування, консультування та обміну інформацією є усі прийнятні для таких заходів формати, у тому числі інтерактивні, з урахуванням наявних фінансових можливостей.

Організаційно-технічне забезпечення Платформи
забезпечується інститутами громадянського суспільства за сприяння міжнародної підтримки. З метою координації діяльності Платформи функціонуватиме офіс Платформи.photo