a a a
14.04.2017
«Про реабілітацію інвалідів в Україні»
Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР )
визначає основні засади створення правових, соціально-економічних,
організаційних умов для усунення або компенсації наслідків,
спричинених стійким порушенням здоров'я, функціонування системи
підтримання інвалідами фізичного, психічного, соціального
благополуччя, сприяння їм у досягненні соціальної та матеріальної
незалежності.
Нові закони

11.05.2017

Законодавство щодо впровадження системи раннього втручання в Україні

Читати далі

14.04.2017

«Про соціальні послуги»

Читати далі

14.04.2017

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

Читати далі

14.04.2017

«Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»

Читати далі

14.04.2017

«Про попередження насильства в сім’ї»

Читати далі
Iнiцiатори:
Нашi партнери: