a a a
14.04.2017
«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
Цей Закон визначає основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні і гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами
можливості для участі в економічній, політичній і соціальній
сферах життя суспільства, створення необхідних умов, які дають
можливість інвалідам ефективно реалізувати права та свободи людини
і громадянина та вести повноцінний спосіб життя згідно з
індивідуальними можливостями, здібностями і інтересами.
Нові закони

11.05.2017

Законодавство щодо впровадження системи раннього втручання в Україні

Читати далі

14.04.2017

«Про соціальні послуги»

Читати далі

14.04.2017

«Про реабілітацію інвалідів в Україні»

Читати далі

14.04.2017

«Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»

Читати далі

14.04.2017

«Про попередження насильства в сім’ї»

Читати далі
Iнiцiатори:
Нашi партнери: